top of page

Lähetystyö alkaa sydämestä

Lähetystyö on kristinuskon ydinsanoman, evankeliumin, välittämistä omasta lähiympäristöstä maailman ääriin asti. Jeesus jätti tämän tehtävän seuraajilleen.

 

Kreikan kielen sana evankeliumi tarkoittaa suomeksi ilosanomaa tai hyvää sanomaa. Se on viesti anteeksiannosta, toivosta, rauhasta, uudesta elämästä ja sovinnosta Jumalan kanssa.

Lähetystyö alkaa sydämestä: rakkaudesta, kiinnostuksesta ja kunnioituksesta toisia ihmisiä, ihmisryhmiä ja kokonaisia kansakuntia kohtaan.

Lähetystyö ei todellakaan ole pelkkää saarnaamista vaan yhtä lailla lähimmäisten palvelemista – Jumalan rakkauden motivoimaa hyvän tekemistä.

Seurakuntamme tukee lähetystyötä Euroopan juutalaisten parissa sekä Itä-Euroopan köyhissä ja syrjityissä romaniyhteisöissä. Unelmamme on lähettää seurakunnan oma lähetystyöntekijä tai perhe.

 

Seurakuntamme on lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fidan sekä medialähetysjärjestö Avainmedian jäsen. Osallistumme vuosittain Eväät elämään -kampanjaan, jolla kerätään varoja johonkin Fidan kehitysyhteistyökohteeseen.

Lähetystyöstä käytetään usein kielteistä sanaa ”käännyttäminen”. Sana on harhaanjohtava ja asenteellinen. Usko ei koskaan synny "käännyttämällä" eli jollain tavoin vaatimalla tai pakottamalla. 

 

Valitettavasti historiasta löytyy surullisia esimerkkejä uskonnon yhdistämisestä itsekkäisiin valtapyrkimyksiin ja jopa väkivaltaan. Tämä on jyrkästi vastoin Jeesuksen opetuksia. 

Emme kuitenkaan pyytele anteeksi tai ujostele sitä, että puhumme vielä 2020-luvulla uskosta ja sen tuomasta elämänmuutoksesta avoimesti ja rohkeasti.

>>>>> Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. (Matt. 28:19–20) <<<<<

bottom of page